Jesteś tutaj:

Jazz-mosiądz mix - warsztaty orkiestr dętych

5662
Od lipca 2021 roku Biblioteka w Radzyminie realizuje projekt : "Jazz-mosiądz mix - warsztaty orkiestr dętych”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 i dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury.

Biblioteka pozyskała na realizację zadania 49 720,00 zł. Uczestnikami projektu jest Radzymińska Orkiestra Dęta oraz młodzi muzycy z Ukrainy zaproszeni przez stronę polską.

Projekt ma na celu stworzenie niezbędnych warunków i pomoc młodym artystom orkiestr dętych z Polski i Ukrainy w wzbogaceniu ich doświadczenia muzycznego, kompetencji językowych, nawiązaniu nowych znajomości w dziedzinie muzyki i zapewnieniu przyjaznych stosunków międzynarodowych. Do udziału w projekcje uczestnicy przygotowali:
- materiały łączące historię i kulturę obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności orkiestr dętych, - prezentację dotyczącą historii lokalnej i kultury regionów pochodzenia poszczególnych grup, - gry integracyjne, zabawy i konkursy.
Program projektu jest oparty na warsztatach, dzięki którym uczestnicy uczą się nowych umiejętności i zastosowania ich w praktyce i aktywnym wypoczynku dla młodzieży, połączonym z muzykowaniem. Warsztaty odbywają się w Brzozowie (woj. podkarpackie). Integralną częścią projektu są również gry integracyjne, zajęcia sportowe, atrakcje, wycieczki. W ramach zadania odbywają się także zajęcia językowe, pozwalające uczestnikom lepiej zrozumieć kulturę sąsiada i poznać historię regionu. Efektem końcowym wymiany jest prezentacja repertuaru wypracowanego przez młodzież w czasie warsztatów przed lokalną społecznością i zaproszonymi gośćmi. Praca w mieszanych grupach międzynarodowych pozwala na budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodzieży, przełamywanie barier i stereotypów oraz budowanie przyjaznych relacji.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021