Jesteś tutaj:

Radzymin pamięta o swoich bohaterach

5391
projekt renowacji zabytkowego nagrobka na radzymińskim cmentarzu
Od czerwca 2021 roku realizujemy projekt "Radzymin pamięta o swoich bohaterach - renowacja nagrobka policjantów poległych na służbie w XX-leciu międzywojennym", sfinansowany przez Fundację Orlen w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”. Biblioteka pozyskała na zadanie 7 000 zł. Dzięki projektowi przeprowadziliśmy renowację nagrobka z lat 30-tych XX w., w którym pochowani są policjanci, którzy przed wojną oddali życie podczas pełnienia służby. Ważnym założeniem projektu była integracja lokalnej społeczności - zwłaszcza młodzieży - wokół wspólnych celów o charakterze patriotycznym oraz kultywowanie tradycji historycznej. Jako wolontariusze w realizację przedsięwzięcia na Cmentarzu Poległych w Radzyminie włączyli się uczniowie ze szkół należących do MKH im. AK ZR, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie. Pomagali także nauczyciele i rodzice. Słowa podziękowania kierujemy w stronę pana Władysława Kolatorskiego, który pomagał nam w realizacji projektu na każdym jego etapie.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Fundacji Orlen w ramach programu: "Czuwamy! Pamiętamy!